Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Studia kosmetyczne Łódź

 

Wyższa Szkoła Kosmetyki realizuje zajęcia z zakresu kosmetologia w wymiarze: ponad 600 godzin studiach stacjonarnych oraz ponad 400 godzin na studiach niestacjonarnych.

Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi - część kady naukowej

  • dr hab. n. med. Anna Krakowiak (Wybrane zagadnienia z toksykologii)
  • dr n. tech. Anna Wajs - Bonikowska (Aromaterapia)
  • mgr Barbara Polit (Podstawy psychologii, Komunikacja społeczna)

 

Wykładowcy prowadzący specjalności:

  • dr n. med. Marek Sopiński (Laseroterapia)
  • mgr Urszula Grzmiączka (Podologia)

Informacje o uczelni www.wyzszaszkolakosmetyki.pl.